Visie, missie en benadering

 

Rode draad:
uw strategie ... bepaalt uw gewenste output ... bepaalt uw bedrijfsproces…bepaalt de inzet van uw menselijk kapitaal... het specialisme van Tehacon Quality Consultants is om vanuit deze visie uw organisatie te professionaliseren en projecten / programma's aan te sturen om voor u concurrentiekracht te realiseren.

Doel van onze samenwerking is om u als opdrachtgever betere producten/ projecten/ diensten aan uw afnemers te laten leveren met minder zorgen over concurrentie door teams te verbinden.

Missie van Tehacon Quality Consultants is om positieve sturing te geven binnen organisaties die procesmatig (willen) werken voor betere resultaten.

Visie/benadering: Uitgangspunt is uw strategie; die bepaalt de gewenste output van uw organisatie en daarmee ook de juiste vormgeving van uw bedrijfsprocessen (procesmanagement).

Optimaliseren houdt in: analyseren, beschrijven, implementeren, sturen en beheersen van de voor u meest effectieve bedrijfsprocessen.
 
Tehacon bouwt op haar mensen. 'Bouwen op mensen' is dan ook een mission statement waar wij als Tehacon trots op zijn.